Pohádka o českém ráji

Posted on Zář 22, 2012 in Z médií

Rut Kolínská: Pohádka o českém ráji
25. srpna 2009 (iDNES.cz/Zprávy)
Dnešní příspěvek k České vizi – tomu nejdůležitějšímu, na čem by měla
stát budoucnost naší společnosti – napsala Rut Kolínská, zakladatelka
a organizátorka činnosti mateřských center v České republice.

Rut Kolínská: Stane se česká kotlina rájem?

Byla nebyla uprostřed Evropy malebná česká kotlina, zemi mlékem a
strdím oplývající chránily před nepřítelem kol dokola hory. Přesto
bylo ono srdce Evropy tolikrát sužováno nájezdy nezvaných hostů, její
obyvatelé prožívali dlouhá léta porob pod jhem cizáků. Naučili se
proto obcházet, podlézat, plazit se a maskovat svoji tvář, jen aby
zachránili holé krky na křivých zádech. Byly to časy, kdy se pravda,
spravedlnost, čest, úcta, pokora, víra vytratily z jejich slovníku.

Postupně se vžilo do podvědomí, že důležité je tiše našlapovat v
zástupu davu. A dokonce bdít také nad sousedem, aby ani on neudělal
chybu. Útrapy páchali též domácí, proto se mnozí báli ba i vlastních
stínů. Vždyť opatrnosti není nikdy dost. V oněch černobílých dobách
pak bylo snadné podlehnout zaslepeně vidinám laciné spásy a nechat se
strhnout davem. Statečných ubývalo a ubývalo. Omezené možnosti tříbily
charaktery.

Jak přibývala léta, přibývalo těch, kdo snili o českém ráji. A tak
přišel den, kdy byl cizák vyhnán a zdálo se, že nastal prostor pro
naplnění českého snu. Ach, jak těžké bylo lidu uchopit a pochopit
svobodný život. Pestrá nabídka změnila život v labyrint. Jak snadné
bylo vrhnout se za svým snem, tak těžké bylo zvolit správnou cestu.
Bezbřehost možností lámala charaktery.

Člověk se ztrácel, zoufal si a počal se rozpomínat na časy minulé, ve
vzpomínkách šeď minulosti zrůžověla. A tak lidé začali hledat viníka,
za kterého by se schovali. Před dobrými rádci, kteří se čas od času
objevili, padali k zemi, vzápětí si však v ústraní řekli: “Ten nám tak
bude co vykládat, však my si poradíme sami!” Těžko bylo lidu pomoci.

Čas běžel a český sen se vzdaloval. I rozpomněly se české matky na
dávné pohádky svých babiček. Napekly buchty a vyslaly své děti do
světa. Trvalo dlouho a stálo to velké úsilí, než děti české vlasti
vystoupaly na hraniční hory na obzoru a objevily nedozírné dálky
světa. Ohlédnutí do malinké české kotlinky jim ve srovnání s pohledem
do široširého světa svíralo dech. Lákavé dálky však vzbudily odvahu a
děti krok za krokem putovaly pestrými končinami světa. Okusily život v
různých krajinách, naslouchaly tamnímu lidu, naučily se nevídanému a
neslýchanému. Poznaly dobré i zlé. Setkaly se také s velkým zájmem o
vše, co se naučily v rodné zemi. Ranečky po buchtách ztěžkly
zkušenostmi, a tak se nachýlil čas k návratu.

Místo malých českých dětí se vraceli ztepilí mládenci a sličné dívky.
S nadšením vzpomínali na život v dálavách a vybalovali vzácné dary ze
svých ranečků. Tu zůstali všichni omámeni v údivu, nebylo to zlato ani
drahé kamení. Rozdávali malé zrcátko: “Zrcátko ti vždy odpoví, kdo
naplní tvůj sen o českém ráji, nejprve tedy musíš přijmout sám sebe,
věř, že jsi schopný, není třeba propadat malosti. Zrcátko ti také
napoví, že tu nejsi sám, ale octneš-li se sám, hledej k sobě druhého,
neb věz, že sám nic nezmůžeš. A na druhé hleď jako do zrcátka. Jak je
krásné, že jsme různí, proto ctěme jeden druhého a přejme si vzájemně
všeho dobrého. Nezapomeň však, že opravdové zrcátko je jen odlesk
světa, proto jej ulož pouze do své mysli a do svého srdce, jedině tak
můžeš být svoboden.”

I našel lid český sen a česká kotlina stala se rájem. A pokud přišly
časy tíživé, lid pamětliv dávné odvahy svých dětí vystoupal na
hraniční hory, aby znovu pohlédl na nedozírné dálky světa a mohl s
nadhledem sestoupit zpět dolů. A tak pokud neumřeli, dodnes svorně
žijí pro sebe i širý svět.

ČESKÁ VIZE
89 významných českých osobností pomáhá formulovat Českou vizi. Jde o
desítku nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost
naší společnosti.

Od pondělí 3. srpna do pátku 13. listopadu 2009 bude každý den kromě
soboty vycházet jeden esej v Kavárně on-line. Soubor se pak stane
podkladem pro setkání Václava Havla, Madeleine Albrightové a Jacquesa
Rupnika v Kabinetu Havel 19. listopadu.

Pořádají Masarykova univerzita v Brně, Divadlo Husa na provázku a
DIALOG centrum, o.s. pod patronací Václava Havla a záštitou rektora
Masarykovy univerzity Petra Fialy.
Více informací na www.usvitvcechach.cz.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rut-kolinska-pohadka-o-ceskem-raji-dr5-/kavarna.aspx?c=A090824_183846_kavarna_bos