Otázky LN pro 8 kandidátů (8.10.2012)

Posted on Říj 11, 2012 in Názory

V pondělí 8.10. vyšel v Lidových novinách obsáhlý materiál na téma prezidentská volba. Osm jistých a tři předpokládání kandidáti (podle LN) odpovídali na otázky. Naše kandidátka Rut Kolínská mezi nimi nebyla. Odpovídá zde.

1. Pokud byste byl(a) zvolen(a), kdo by tvořil váš nejužší tým na Hradě?
Je předčasné hovořit o konkrétních jménech. V každém případě by to byl tým odborníků a ti by pokrývali celé spektrum oblastí důležitých pro výkon úřadu prezidenta.

2. Vyvěsil(a) byste na Hradě vlajku Evropské unie?
Jistě, vlajka symbolicky připomíná sounáležitost k Evropské unii.

3. Prozraďte své první kroky ve funkci – kam byste zamířil(a) na první návštěvu, co byste hned změnil(a)?
První zahraniční návštěva by směřovala na Slovensko, a to nejen z důvodů zachování krásné tradice.
Zavedla bych nový otevřený systém komunikace s občany, odborníky a představiteli politického spektra.

4. Jak otevřeně byste vedl(a) hospodaření Hradu? Odtajnil(a) byste výdaje na chod a reprezentaci?
Určitě, nevidím důvod, proč hospodaření tajit.

5. Zveřejňoval(a) byste při milostech detailní okolnosti případu, aby mohly podléhat veřejné kontrole?
Za udělování milostí nese prezident plnou zodpovědnost. Udělení milosti musí být transparentní a věrohodné, to však neznamená, že má prezident detailně zveřejňovat okolnosti případu.

6. Jak často byste se zúčastňoval(a) zasedání vlády? A jaký postup byste kabinetu doporučil(a) v aktuální otázce zvyšování daní?
Prezident má možnost žádat si zprávy od vlády, osobní účast však je určitě přínosnější, a tak podle možnosti co nejčastěji.
Daňové otázky patří k politickým odpovědnostem vlády a Parlamentu. Prezident může jedině zdůrazňovat nutnost vycházet z odborného rozkladu s ohledem na dlouhodobý horizont.

7. Prozraďte jméno aspoň jednoho člověka, kterého byste navrhoval(a) jako kandidáta na ústavního soudce a do bankovní rady ČNB.
Nevidím důvody k prozrazování jmen předem zejména pak, když počítám, že jmenování by tak jako tak předcházela diskuse s týmem odborníků.

8. Kdo je podle vás opomíjen při udělování státních vyznamenání? Ocenil(a) byste třeba posledního žijícího z Mašínů?
Stále je opomíjena řada těch, kteří bojovali ve válce na obou frontách. Také bych se cíleně soustředila na osobnosti z oblasti občanského sektoru.  Způsob odchodu bratří Mašínů nepovažuji za příklad hodný ocenění.

9. Co soudíte o tzv. dalajlamismu? Je podpora tibetské exilové vlády hloupou módní vlnou, nebo nezbytný postoj, z něhož nesmí Česko ustoupit?
Označovat podporu tibetské exilové vlády za hloupou módní vlnu považuji za trapné. Česká republika musí v podpoře setrvat.